Lietuvoje veiklą pradeda Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

[17.05.2021]

Tai unikalus viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės pavyzdys, sutelkiantis jų pastangas kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

Šis centras dalysis informacija apie pinigų plovimą ir teroristų finansavimo tipologijas, tuo tikslu kurs informacijos apsikeitimo platformą. Centre dirbantys specialistai atliks tyrimus, vertinimus ir analizes ir jais remiantis ruoš apibendrintas gaires, rekomendacijas ir metodikas rinkos dalyviams bei padės jiems atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus rizikos vertinimus.

Šis kompetencijų centras prisidės prie teisėkūros iniciatyvų tobulinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą, stiprins rinkos dalyvių darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, organizuos mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius.

Centro steigėjai yra Finansų ministerija, Lietuvos bankas, AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, akcinė bendrovė Šiaulių bankas, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, Revolut Bank, UAB ir AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.