Dokumentų formos

Būtini dokumentai ūkininkams (originalai arba pareiškėjo parašu patvirtintos kopijos):

 • užpildyta paraiška
 • ūkio registravimo pažymėjimas
 • asmens pasas / tapatybės kortelė / kitas asmens tapatybės dokumentas
 • žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracija
 • pardavėjo komercinis pasiūlymas įsigyjamam turtui
 • finansinės ataskaitos (balansas, pelno nuostolio ataskaita) už einamųjų metų paskutinį praėjusį ketvirtį ir už praėjusius ūkinius metus
 • PVM deklaracija už einamuosius ir praėjusius metus(jei nevedamas balansas) 
 • verslo planas teiktas NMA (tik jei perkama pagal NMA paramą)
 • tinkamai įformintas ir galiojantis įgaliojimas (jeigu veikiama per atstovą)

Būtini dokumentai įmonėms (originalai arba pareiškėjo parašu patvirtintos kopijos):

 • užpildyta paraiška
 • registravimo pažymėjimas
 • įstatai/nuostatai su visais vėlesniais papildymais bei pakeitimais
 • išrašas iš registro, kuriame kaupiami duomenys apie klientą
 • įmonės vadovo bei valdybos paskyrimą patvirtinantys dokumentai
 • įmonės vadovo/įgalioto atstovo paso / tapatybės kortelės / kito asmens tapatybės dokumento kopija
 • tinkamai įformintas įgaliojimas atstovui (jei pasirašo ne įmonės direktorius)
 • pardavėjo komercinis pasiūlymas įsigyjamam turtui
 • finansinės ataskaitos (išplėstinis balansas, pelno nuostolio ataskaita) už einamųjų metų paskutinį praėjusį ketvirtį ir praėjusius ūkinius metus
 • įmonės akcininkų bei įmonės ar akcininkų valdomų įmonių struktūra

Susisiekite su mumis

+370 5 2472075
info@opbank.lt
Konstitucijos pr. 29,
4 aukštas, Vilnius